Amb el projecte “Apropem l’educació viva a la comunitat” hem rebut una Subvenció Singulars amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’una societat més tolerant, apoderada i participativa, enfortint el nostre projecte d’educació viva i desenvolupant un nou servei d’acció comunitària. En tant que comunitat d’aprenentatge, la Cooperativa El Roser entén l’acció comunitària com una part essencial i indissoluble del projecte pedagògic, és per això que amb aquest projecte volem apropar aquest model educatiu a la societat, i difondre els principis bàsics de l’educació viva entre els infants, famílies i la societat de la comarca del Baix Llobregat.