Subvencio Projecte Singulars 2019

Amb el projecte «Apropem l’educació viva a la comunitat» hem rebut una Subvenció Singulars amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’una societat més tolerant, apoderada i participativa, enfortint el nostre projecte d’educació viva i desenvolupant un nou servei d’acció comunitària. En tant que comunitat d’aprenentatge, la Cooperativa El Roser entén l’acció comunitària com una part essencial i indissoluble del projecte pedagògic, és per això que amb aquest projecte volem apropar aquest model educatiu a la societat, i difondre els principis bàsics de l’educació viva entre els infants, famílies i la societat de la comarca del Baix Llobregat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt