EL ROSER, UNA COOPERATIVA INTEGRAL

Som una comunitat d’aprenentatge autogestionada, formada per famílies i professionals que promouen l’apoderament individual per aconseguir una transformació global de la societat. Les nostres guies per a l’acció són el respecte, la confiança, l’amor, el compromís i la llibertat.

Els nostres objectius 

  • Acompanyem processos de creixement i aprenentatge d’infants a partir de 3 anys de manera respectuosa, respectant les condicions físiques, emocionals, cognitives i relacionals necessàries per a aquesta finalitat.
  • Utilitzem la sociocràcia com a model d’organització i presa de decisions, i la comunicació no violenta com a mitjà relacional.
  • Integrem la sostenibilitat i la permacultura com a forma de relacionar-nos amb el medi ambient.
  • Contribuïm a la transformació global de la societat fent xarxa amb altres col·lectius.
  • Portem a terme accions de finançament d’acord amb els nostres valors.

La sociocràcia

La nostra forma de govern

La Cooperativa Integral El Roser es regeix des del punt de vista legal i fiscal pels Estatuts, que ens posiciona, al seu torn, en el marc de la Llei de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta legislació i els Estatuts ens regulen en línies molt generals i ens remeten a un altre document, el Reglament de Règim Intern (RRI), que definim les sòcies i els socis de la Cooperativa i que ens regula en els afers més concrets.

Tant els nostres Estatuts com el nostre Reglament de Règim Intern fan referència a la sociocràcia, una forma d’autogovern que encaixa amb l’autogestió amb la qual ens hem definit.

Què és la sociocràcia?

La sociocràcia és un sistema de governança que combina l’horitzontalitat de l’assemblearisme en l’àmbit polític (definició de la visió, la missió i els valors del projecte) amb la verticalitat de l’empresa privada en l’àmbit operatiu (definició i compliment dels objectius.)

L’estructura sociocràtica es basa en cercles. N’hi ha de tres tipus: cercles polítics o de gestió, cercles operatius o subcercles i el cercle base.

Descobreix els nostres cursos i acompanyaments sobre sociocràcia, dissenyats per equipar-te amb les eines i coneixements necessaris per implementar aquest model de governança en el teu propi context.

En aquest gràfic està representada l’organització sociocràtica actual d’El Roser

Els 4 principis de la sociocràcia

Cercle autònom

Un cercle és autònom, s’organitza i estableix els seus propis objectius dintre del seu àmbit d’actuació. Aquesta autonomia li confereix un alt grau d’agilitat en el seu dia a dia.

Sempre hi ha un adult proper en els espais que ocupen els nens i nenes. La distància adequada sol ser aquella que ens permet escoltar i identificar un conflicte i estar presents per acompanyar i documentar els processos d’aprenentatge.

Decisiò per consentiment

El consentiment governa la presa de decisions. Mentre que en el consens tothom hi diu sí, en el consentiment ningú no diu no. Consentiment vol dir que puc conviure amb la decisió. Una decisió es pot vetar si es presenta una objecció fonamentada davant d’una proposta.

Doble Enllaç

La connexió entre dos cercles és un doble enllaç, format per un líder d’operacions (operational leader) i un o més representants, que són membres de ple dret i participen plenament en el procés de presa de decisions d’ambdós cercles.

Elecció sense Candidat

Els cercles trien per consentiment les persones que han de desenvolupar funcions i executar tasques, després d’una deliberació oberta. En sociocràcia aquest procés rep el nom d’elecció sense candidat.

L’autogestió

El roser, un projecte autogestionat

El Roser és un projecte autogestionat i, per tant, no rep cap mena d’ajut de l’Administració. Aquesta circumstància fa que, per mantenir una quota assequible, hi hagi activitats que estiguin cooperativitzades, com ara la neteja, el manteniment de les instal·lacions, la cura de l’espai exterior, la gestió econòmica, etc. L’autogestió, per tant, porta implícita la necessitat de comptar amb una comunitat implicada. I en aquesta implicació resideix, precisament, la riquesa d’El Roser.

Les famílies

El valor de les famílies d’el Roser

Actualment, la cooperativa compta amb 73 famílies, la implicació de les quals és imprescindible per a la viabilitat del projecte.

Compromisos de les famílies:

  • Participar activament en algun dels cercles de la cooperativa, almenys un membre de la família.
  • Neteja dels espais (per torns)
  • Participació en les jornades de treball per adequar els espais
  • Participació en les jornades d’autogestió que s’organitzen per recaptar fons per a la cooperativa

Quan entra alguna família nova a la cooperativa se l’acompanya en el procés d’adaptació tot assignant-li una família de referència, que resol dubtes i preguntes quan calgui.

A més a més, també s’organitzen periòdicament trobades de caràcter festiu per fomentar la cohesió del grup: xerrades-cafè, jocs de taula, escalada en família, patinatge, colònies familiars, etc.

Projectes comunitaris

Subvenció Singulars 2019

Amb el projecte “Apropem l’educació viva a la comunitat” hem rebut una Subvenció Singulars amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’una societat més tolerant, apoderada i participativa, enfortint el nostre projecte d’educació viva i desenvolupant un nou servei d’acció comunitària. En tant que comunitat d’aprenentatge, la Cooperativa El Roser entén l’acció comunitària com una part essencial i indissoluble del projecte pedagògic, és per això que amb aquest projecte volem apropar aquest model educatiu a la societat, i difondre els principis bàsics de l’educació viva entre els infants, famílies i la societat de la comarca del Baix Llobregat.

Línia d’ajuts Economia Cooperativa Social i Solidària 2020 de l’AMB

Amb el projecte «Apropem l’educació viva a través d’un nou servei obert a la comunitat» vam rebre una ajuda de l’AMB aquest 2020 per posar en marxa el projecte de la nau, que ens permetrà oferir nous serveis de formació, activitats i tallers a la comunitat.

Amb el suport de:

Projecte Singulars  d’Intercooperació amb MOMO Escola Viva 2021-2022

La cooperativa porta a terme un projecte d’intercooperació amb MOMO Escola Viva d’Esplugues de LLobregat, per desenvolupar una línia de formació al voltant de l’Educació Viva, adreçada a professionals de l’educació, equips i organitzacions, famílies i persones interessades, en conèixer i apropar-se a l’Educació Viva i els coneixements i valors que l’envolten com un paradigma educatiu molt innovador. Aquesta línia de negoci permetrà a totes dues cooperatives aprofitar els seus coneixements i recursos, innovant en àmbits tecnològics interns, obrint la seva experiència a la societat, per finalment generar nous ingressos a part dels ja generats com a escoles. D’aquesta manera enfortim a totes dues cooperatives i aleshores incidim positivament en el creixement del cooperativisme dins el territori. El projecte està subvencionat per Singulars.