Les bases del projecte pedagògic

El Roser, un espai d’aprenentatge per a infants a partir de 3 anys

Som un espai d’aprenentatge basat en una metodologia viva i activa. Oferim un espai de creixement per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Les nostres bases s’arrelen en l’observació i en el coneixement de les necessitats profundes, i la nostra acció se centra en la creació de les condicions físiques i relacionals perquè aquestes necessitats puguin desenvolupar-se, des d’uns fonaments de respecte i amor cap a un mateix i cap a l’entorn.

Entenem el creixement i l’aprenentatge com un procés que necessita temps, límits i acompanyament; el nostre aprenentatge com a adults rau a poder oferir aquests elements des d’una posició exempta de judici i flexible, donant lloc a la diferència i a la particularitat de cada infant, de cada integrant de la família i de cada acompanyant.

L’escolta activa, el respecte a la diferència, la flexibilitat de mantenir un espai viu que respongui a les necessitats del moment, la comunicació no violenta, la contínua formació multidisciplinària, els cercles, l’espai per a l’autoregulació i la confiança profunda en la perfecció de cada ésser ens ajuden a generar un lloc on tot pot ser expressat, perquè tot pot ser rebut.

FONAMENTS

El Roser, una comunitat que aprèn

Vivim l’espai d’El Roser com un espai educatiu, comunitari, autogestionat i cuidat per totes les famílies. Al mateix temps, entenem que tots els adults i adultes que conformem El Roser som agents educatius que comparteixen una mateixa mirada envers els infants i la manera d’acompanyar-los.

Assumim el nostre paper d’adults (tant acompanyants com pares i mares) i el lloc que cadascú ocupa en el projecte, sentint que som miralls en els quals les criatures es reflecteixen (i viceversa).

Reconeixem totes les famílies i adults com a responsables dels infants, cadascuna en diferent moment d’adaptació i coneixement del projecte, amb diferents processos d’interiorització de les bases i fonaments, però totes en el camí d’empoderar-nos com a adults i adultes acompanyants.

La importància de l’adaptació per crear vincles segurs

L’adaptació a un nou espai, adults i maneres de fer és un fet important en la vida i desenvolupament dels nens i nenes. A El Roser volem que aquest procés es porti a terme de la manera més respectuosa possible, atenent els ritmes i les necessitats de les criatures. Oferim el temps, l’espai i el suport necessari perquè cada família faci l’adaptació al seu ritme i de manera progressiva, augmentant el temps d’estada a l’escola segons les necessitats de les criatures.

Si fem una bona adaptació, estarem assentant les bases per a un vincle segur amb les persones, el material i l’espai.

Cuidem els límits per garantir un espai segur, harmoniós i lliure.

Dins de l’espai d’El Roser creiem necessari i bàsic posar límits per poder proporcionar seguretat a l’hora d’actuar i per tenir clar els punts de partida. És aquesta la manera en què creiem que les criatures van valorant i descobrint, d’una manera autònoma, l’oportunitat de prendre decisions.

Els límits estan presents d’una manera constant en l’activitat autònoma per mantenir un entorn relaxat. Això, per a nosaltres, és fonamental, ja que el desenvolupament autèntic només és possible en un entorn així. Veiem els límits com aquells actes, marges, possibilitats que ens ajuden a viure relaxades i desenvolupar el nostre potencial intern en LLIBERTAT, que ens permeten la convivència harmoniosa i que respecten el fet de ser infant i ser adult/a.

Veiem que si els límits estan triats partint de la necessitat de convivència i respecte mutu, serà més fàcil veure i constatar que el fet de sobrepassar-los és perjudicial per a tothom.

El temps d’aprenentatge és únic en cada persona

Calen temps llargs que permetin processos llargs, pacients, per deixar que sorgeixin les coses, que passin, que s’escoltin, sense trencar dinàmiques amb requeriments dels adults. Respectar els temps de les criatures permet que cadascú pugui madurar la pròpia autonomia, contenint les frustracions de les temptatives no aconseguides, donant oportunitats i temps per a tornar a intentar-ho.

Les criatures necessiten temps per donar el màxim de si mateixes, i és necessari esperar-les perquè s’adonin de les seves pròpies possibilitats.

El joc: eina imprescindible d’aprenentatge

El joc lliure és el mitjà principal pel qual aprenen les criatures. A través del joc es posen en pràctica multitud de situacions que afecten el seu desenvolupament cognitiu, físic i emocional.

Cada pràctica de joc és un assaig d’un nou aprenentatge o l’afiançament d’un ja assolit. Alhora, a través del joc, l’infant es comunica i s’expressa, crea vincles afectius amb altres criatures i aprèn a relacionar-se i a resoldre conflictes. A El Roser partim de la base que el joc és una activitat lliure i voluntària i, per tant, preparem l’espai i els materials minuciosament, alhora que com a adultes i adults mantenim una postura d’intervenció mínima, d’observació i d’acompanyament.

L’equip

L’equip: presència, atenció i disponibilitat

A l’equip d’El Roser partim de la idea que acompanyar els infants és estar disponibles, saber esperar, donar temps suficient sense avançar-nos. Amb una presència atenta i amb certa distància alhora, amb disponibilitat, respecte i acceptació.

Des d’aquesta mirada no són les criatures les que estan a disposició de l’acompanyant sinó a l’inrevés. Entenem que només així l’expressió és autèntica, lliure i espontània. És en aquestes condicions que l’infant, com que pot assumir el seu desig, treballa amb gust, amb dinamisme i alegria.

Sempre hi ha un adult proper en els espais que ocupen els nens i nenes. La distància adequada sol ser aquella que ens permet escoltar i identificar un conflicte i estar presents per acompanyar i documentar els processos d’aprenentatge.

La comunicació no violenta o comunicació integrada

Si podem generar un espai en el qual tinguem en compte les necessitats alienes i les pròpies, i que l’acte comunicatiu sigui un reflex d’aquesta recerca, facilitarem tant el moment de posar un límit com el moment d’acompanyar les emocions que aquest límit generi.

L’eina amb què treballem des de l’equip parteix de la comunicació no violenta / comunicació integrada, en la qual es tenen en compte no només els factors extrínsecs de la comunicació, sinó també els factors intrínsecs, com ara l’expressió corporal/facial, el to, la tensió i les càrregues de judici que puguem incorporar en els missatges.

Els espais/ambients/materials

Ambients i materials que obren mons d’aprenentatge

Els espais que proposem a El Roser ofereixen als infants escenaris plens de possibilitats que donen opcions per dur a terme accions en solitari o acompanyats partint de la decisió de cadascú. La presència d’espais organitzats , amb materials fàcilment visibles i accessibles, és com un mapa d’un espai transparent i obert, on les criatures s’orienten amb les seves pròpies brúixoles, sempre capaces de seleccionar i multiplicar les opcions. Són contextos organitzats que afavoreixen la trobada, la relació i una manera de compartir, amb materials que permeten estar en contacte amb diferents sabers, llenguatges, evitant propostes molt estructurades o excessivament orientades cap al resultat o al producte.

Procurem oferir uns espais acollidors, bells, que afavoreixen els moviments plens de vitalitat i de risc, la intimitat, la tranquil·litat, la recerca, el descobriment. Jugar amb l’aigua, les llavors, la sorra, les pedres… connecta amb les necessitats i les emocions més profundes dels infants.

Per ambient preparat entenem tant l’entorn emocional com físic:

 • L’entorn emocional adequat assegura que les criatures tinguin cobertes les seves necessitats emocionals, efectives, intel·lectuals i físiques.
 • L’entorn físic adequat és aquell espai segur, sense perills actius, amb materials adequats a l’etapa, suficients i variats.

Actualment aquests són els espais per als nostres infants:

 • Espai psicomotricitat
 • Espai taller (pintura, argila, construccions i llum)
 • Ambient de joc simbòlic
 • La sala (amb propostes de materials de vida pràctica, sensorial, lecto-escriptura, matemàtica, natura, biblioteca, construccions, equilibri i silenci)
 • La cuina
 • El pati (circuits, construccions, minimons, pocions, caseta)
 • El sorral
 • El bosquet
 • L’hort

Un dia a El Roser

Comença el dia a El Roser. A partir de les 09.00 les famílies van arribant. De 09.00 a 10.00 fem entrada relaxada. Els nens i nenes se saluden, es treuen les sabates i els abrics o deixen les seves coses a la sala de mares i pares. Hi van entrant a poc a poc. O de pressa. Els adults els acompanyen, si cal o si volen, fins a l’interior.

I circulen lliurement pels espais que tenim oberts.

A les 10.00 comença el Bon Dia!, un moment del dia per saludar-nos, per veure qui ha arribat i qui no, per saber quin dia és i per compartir, si es vol, coses que ens han passat o que hem vist o que ens hem trobat. 

I després del Bon dia!, els nens i nenes poden circular lliurement pels espais. Obrim tallers, sales, sorrals, sala de psicomotricitat, o anem a fora. 

Ui! Avui, però, toca excursió! A qui li toca anar a fora? Als inuits, fins a 3 anys? O als tuaregs, fins a 4? O als sioux, fins a 5? 

Quan s’apropa l’hora de dinar, avisem uns minuts abans. I quan arriba l’hora, recollim el material i anem a fer la cançó de les mans. Després de rentar-nos les mans, dinem totes plegades.

En acabar de dinar, recollim els nostres plats i ja poden circular novament pels espais oberts per jugar una estoneta més. 

Ens acostem al final del dia a El Roser. Cap a les 14.00 els tornem a avisar que en uns minutets recollirem. 

Ens trobem un altre cop al lloc on ens reunim habitualment. Per acomiadar-nos, expliquem un conte. 

Després del conte, les famílies vénen a buscar les criatures. 

Fins demà! 

Breu història d’El Roser

La Cooperativa Integral El Roser va començar a funcionar com a Associació El Roser l’any 2011. Estava ubicada a una casa de Sant Joan Despí i cobria les necessitats d’unes 20 famílies que tenien nens i nenes entre els 2 i els 6 anys.

El 2016 les famílies sòcies van veure la necessitat de buscar un lloc més gran on poder donar espai a una futura Primària. D’aquí va sorgir l’oportunitat de llogar la finca de Can Codina, situada a Sant Boi de Llobregat. En aquests moments, El Roser es troba en procés d’homologació.

El moment era l’idoni perquè aquell mateix curs altres projectes, com ara Kaleidoscopio a Castelldefels, El Niu  a El Prat i la Xauxa Xica a Molins de Rei, per diferents motius, tancaven les seves portes. A més a més, la manca de projectes d’educació viva a la zona va fer que altres famílies volguessin unir-se al projecte.

Així, de cop, unes 50 famílies ens vam unir per consolidar El Roser i el febrer del 2017 ens constituíem com a cooperativa integral.

Informació pràctica

Responsabilitats econòmiques

Informació per al curs 2023-24

Treballem amb grups interedats. La nostra ràtio és de 8:1 i de 10:1 a cada grup d’edat. Amb un límit de 15 infants màxim per grup d’edat.

Horaris

 • 09.00 – 15.00 amb entrada relaxada

 

Quotes

 • 12 quotes d’uns 350 €/mes (s’ajusta cada any en funció de les necessitats de l’escola)
 • La tercera criatura, descompte del 66 %.

En el cas de ser el primer any d’estada a la cooperativa, les quotes seran 10 enlloc de 12: 10 quotes d’uns 400 €/mes.

El compromís de pagament del curs escolar és anual, per Curs Complet.

Aportació inicial al projecte. Es fa a nom d’una persona sòcia (una persona adulta per família). L’import és de 1000 € i només es fa una vegada, un cop superat el període de prova mínim de 10 mesos. Aquesta aportació es reemborsable en un termini 5 anys, comptats a partir del moment en què la família abandona el projecte.

Matrícula. S’estableix per família, no per nen/a. L’import és de 250 €, a pagar en el moment d’entrada al projecte. Només es paga el primer any. Aquest import no és reemborsable.

Quota anual de material. 50 € / 70 € per infant segons el curs.

Quota anual Xell. Aquesta quota és especial perquè no suposa un ingrés per a la cooperativa. El nostre projecte està adherit a la Xarxa d’Educació Lliure (Xell) i aquest fet ens obliga a pagar una quota anual de 40 € per família. Aquest pagament es fa a través de la cooperativa. Les famílies tenim descomptes i altres avantatges en formacions, xerrades, etc., que organitza la Xell.

Aval mancomunat. La cooperativa té atorgat un préstec de Coop57 per poder fer les obres destinades a aconseguir l’homologació de Primària. El préstec l’avalen mancomunadament totes les persones sòcies.

Aval solidari. La cooperativa té signat un contracte de lloguer amb el propietari de Can Codina. Les persones sòcies ens comprometem a avalar solidàriament les famílies avaladores.

Dinars/Esmorzars

 • Dinars: Totes les criatures porten el seu dinar amb carmanyola.
 • Esmorzars: Els esmorzars són comunitaris a base de fruita, fruits secs, pa…

Extraescolars

Les activitats extraescolars que es donen a El Roser segueixen uns criteris d’acord amb les línies del projecte pedagògic i dels valors de la cooperativa. Actualment s’imparteix aikido, dansa i ioga.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt