Prevenció i actuació davant el maltractament en la infància i l’adolescència

20,00 

El maltractament i abús sexual en la infància i adolescència és una realitat desapercebuda. Per ajudar a aquesta problemàtica recentment s’ha aprovat la Llei protecció integral a la infància i adolescència davant la violència (Llei Rhodes), on les persones adultes som responsables de denunciar situacions de violència que poden viure els menors.

Com podem actuar davant una situació de maltractament? Hi ha senyals que ens ajudin a detectar-ho? Si un nen o una nena ens explica que està patint maltractament, què puc fer?

Aquest taller té l’objectiu d’informar i donar eines a professionals i altres persones vinculades amb la infància per prevenir i/o detectar conductes de criança maltractant i reflexionar sobre com podem actuar.

Esgotat

Categoria: