Nova edició de la formació anual en educació viva amb la mirada Roser dirigida a professionals i famílies. La formació està estructurada en  tallers monogràfics que toquen diferents temes: etapes i necessitats, etapes i ambients, moviment lliure i l’observació, moviment lliure i la documentació, llibertat i límits, acompanyament emocional, recursos etapa infantil, recursos etapes primària i recursos expressius.

La formació completa inclou els 9 monogràfics i té un preu de 400 €.
També es poden fer mòduls per separat, i el preu és de 50 € c/mòdul.

Horari de 10 h a 14 h

La formació està reconeguda per Departament d’Educació com a formació permanent per al professorat, amb un total de 44 hores ( en cas de completar la formació de tots els mòduls). Són 36 hores lectives ( 4 hores per  mòdul), més 8 hores d’observació del dia a dia del projecte. Es pot triar passar el dia a infantil o a primària.