Els reis ens deixen una sala polivalent amb parquet acabat!

Els reis han estat a Can Codina i ens han deixat la sala polivalent molt avançada! Ja tenim el parquet i ara ens queda la pintura.
Es tracta d’unes antigues quadres que gràcies a un crowfunding i al treball voluntari de famílies de la cooperativa, hem pogut recuperar.

Una feina que esperàvem tenir abans, però ja sabem que són temps d’adaptació i flexibilitat. Sabem també que amb constància i paciència, una vegada més, podrem aconseguir el que volem.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt