Curs de matemàtiques manipulatives per a infants de primària (copia)

150,00

Categoría:

Descripción

DESCRIPCIÓ

Us proposem un taller de capacitació en didàctica de les matemàtiques per a mestres de primària. L’ objectiu és potenciar a classe el sorgiment de dinàmiques que afavoreixin la resolució de problemes.

T’interessa si busques…
Aprendre a construir el coneixement matemàtic a partir del que van descobrint els vostres alumnes, aprendre a situar-vos com a acompanyants capaços de generar propostes de provocació interessants i de gestionar les situacions que se’n deriven.

Està en la teva línia si creus…
-Que a través de la resolució de problemes es poden treballar les competències matemàtiques bàsiques.

-Que més important que saber resoldre una determinda operació és interioritzar i desenvolupar el pensament lògic matemàtic per al qual els infants estan preparats en cadascuna de les etapes de primària.

-Que els problemes de matemàtiques no sempre tenen una resolució única i més importantant que aprendre a trobar aquesta solució única és aprendre a construir un argument.

-Que és important fer servir els materials manipulatius, però cal entendre que aquests no són una finalitat, sinó un mitjà més per passar més endevant a l’abstracció.

Què us proposem?

Formacions al vostre centre a mida i amb certificat xtec per al professorat de primària (a partir de 15 hores de formació).

Què farem?

-Començarem per presentar diverses activitats riques que els mestres resoldran de forma col·laborativa, per treballar l’anàlisi del contingut matemàtic i la gestió de classe quan es dugui a terme l’activitat amb els alumnes.

-Ens plantejarem, resoldrem i comentarem activitats de matemàtiques a partir de continguts o matèries proposades a petició pel centre.

-Oferirem assessorament en línia de les activitats proposades per a dur a terme amb els estudiants.

-Posarem en comú i analitzarem les activitats aplicades a l’aula.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0