Visió:

Som una comunitat d’aprenentatge autogestionada formada per famílies i professionals que promouen l’empoderament individual per aconseguir una transformació global de la societat.


Missió:

  • Acompanyem processos de creixement i aprenentatge de manera respectuosa, creant les condicions físiques i relacionals necessàries per a això.
  • Integrem la sostenibilitat i la permacultura com a forma de relacionar-nos amb el medi ambient.
  • Contribuïm a la transformació global de la societat fent xarxa amb altres col·lectius.
  • Utilitzem la sociocràcia com a model d’organització i presa de decisions, i la comunicació no violenta com a mitjà relacional.
  • Portem a terme accions de finançament d’acord als nostres valors.

Valors:

Les nostres guies per a l’acció són el respecte, la confiança, l’amor, el compromís i la llibertat.


 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt